ایمیل اسکای تیم : skyteamprofession@gmail.com

@skyteampro : کانال تلگرام

@cleanworld : آی دی تلگرام

اینستاگرام : skyteampro

همین طور از طریق فرم زیر می توانید با ما ارتباط داشته باشید.